Bài 2: Bảng chữ cái tiếng Lào

Bảng chữ cái tiếng Lào và cách ghép nguyên âm và phụ âm để phát âm. Đây là bài học khá quan trọng trong nhập môn tiếng Lào