Bài 18: Nhận biết về hình dáng người và màu sắc

Bài 18: Nhận biết về hình dáng người và màu sắc

Chủ đề bài học này là các từ vựng liên quan đến đặc điểm nhận dạng người và các màu sắc cơ bản

Chủ đề bài học này là các từ vựng liên quan đến đặc điểm nhận dạng người và các màu sắc cơ bản

Từ vựng

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
ເຈົ້າຊູ້ Chậu xụ Người lẳng lơ, hay tán tỉnh
ຈ່ອຍ Chòi Ốm, gầy
ຢືນ Dưn Chuẩn
ຂາ Khả Chân
ຄັນ Khăn Chiếc (xe)
ແຂນ Khẻn Tay
ນັ່ງ Nằng Ngồi
ນຸ່ງ Nùng Mặc
ຍາວ Nhau Dài
ງາມ Ngàm Đẹp
ສັ້ນ Sặn Ngắn
ສີ Sĩ màu
ສີດຳ Sĩ đăm Màu đen
ສີແດງ Sĩ đeng Màu đỏ
ສີຟ້າ Sĩ fạ Màu xanh da trời
ສີຂາວ Sĩ khảo Màu trắng
ສີຂຽວ Sĩ khiểu Xanh đen
ສີລາຍ Sĩ lai Màu sọc
ສີນ້ຳຕານ Sĩ nặm tan Màu nâu (đường)
ສົ້ງ Sộng Quần
ສູງ Sủng Cao
ເສື້ອ Sựa Áo
ເຕັ້ຍ Tệi Thấp
ໂຕ Cái (áo sơ mi)
ຕຸ້ຍ Tụi Mập
ປະຕູ Pả tu Cửa đi

 

Phần 1: Cho mượn xe máy

 

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
A1 ຂ້ອຍບໍ່ມີລົດ Khọi bò mi lốt Tôi không có xe
B1 ເອົາລົດຂ້ອຍກໍ່ໄດ້ Au lốt khọi cò đạy Lấy xe tôi cũng được
A2 ຂອງເຈົ້າແມ່ນຄັນໃດ ? Khỏng chậu mèn khăn đảy? Của bạn là chiếc nào?
B2 ແມ່ນຄັນສີດຳພຸ້ນ Mèn khăn sỉ đăm phụn Là chiếc màu đen ở đằng kia

Phần 2: Hỏi về đặc điểm nhận dạng người

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
A1 ອ້າຍເຈົ້າແມ່ນຜູ້ໃດ ? Ại chậu mèn phụ đảy? Anh của bạn là người nào?
B1 ລາວແມ່ນຄົນສູງໆ ຢຶນຢູ່ປະຕູ Lao mèn khôn sủng sủng dưn dù pả tu Anh ấy là người cao cao ở chỗ cửa
A2 ຄົນນຸ່ງເສື້ອສີຟ້າແມ່ນບໍ ? Khôn nùng sựa sỉ fạ mèn bo? Người mặc quần áo màu xanh phải không?
B2 ແມ່ນແລ້ວ Mèn lẹo Đúng rồi

Phần 3: Cách đi mua áo

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
A1 ຂ້ອຍຢາກຊື້ເສື້ອ Khọi dạc xự sựa Tôi muốn mua áo
B1 ເຈົ້າມັກສີໃດ ? Chậu mắc sỉ đảy? Bạn thích màu gì?
A2 ຂ້ອຍມັກສີລາຍ Khọi mắc sỉ lai Tôi muốn màu sọc
B2 ໂຕນີ້ກໍ່ງາມ Tô nị cò ngàm Cái này cũng đẹp

Video của bài học