Bài 17: Hỏi về gia đình

Với chủ đề Gia đình, bài học này chúng ta sẽ học các từ ngữ về gia đình, quan hệ gia đình và hỏi thăm nhau về cuộc sống.