Bài 16: Bị bệnh và mua thuốc

Bài học này chúng ta sẽ biết được các từ ngữ về bệnh, đau các bộ phận trên cơ thể và thói quen hút thuốc. Ngoài ra, chúng ta sẽ biết cách nói khi đi bảo dưỡng xe.