Bài 16: Bị bệnh và mua thuốc

Bài 16: Bị bệnh và mua thuốc

Bài học này chúng ta sẽ biết được các từ ngữ về bệnh, đau các bộ phận trên cơ thể và thói quen hút thuốc. Ngoài ra, chúng ta sẽ biết cách nói khi đi bảo dưỡng xe.

Bài học này chúng ta sẽ biết được các từ ngữ về bệnh trong tiếng Lào để đi mua thuốc, khám bệnh, đau các bộ phận trên cơ thể và thói quen hút thuốc. Ngoài ra, chúng ta sẽ biết cách nói khi đi bảo dưỡng xe.

Từ vựng

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
ເຈັບ Chếp Đau, vết thương
ເຈັບຫົວ Chếp hủa Đau đầu
ຫົວ Hủa Đầu, dẫn đầu, đứng đầu
ເຈັບແຂ້ວ Chếp khẹo Đau răng
ເຈັບທ້ອງ Chếp thọng Đau bụng
ສູບຢາ Súp da Hút thuốc
ຢາ Da Thuốc (thuốc là, thuốc chữa bệnh)
ກິນຢາ Kin da Uống thuốc
ແກ້ Kẹ Giải quyết
ຂາຍ Khải Bán
ລາຄາ La kha Giá
ລີດ Lít Lít (nước,…)
ເມັດ Mết Viên (thuốc)
ນ້ຳມັນ  Nặm măn Ga, dầu, mỡ
ນ້ຳມັນແອັດຊັງ Nặm măn ết xăng Xăng
ນ້ຳມັນກາຊວນ Nặm măn ca xun Dầu diesel
ນ້ຳມັນເຄື່ອງ Nặm măn khường Dầu nhớt (dầu máy)
ເຄື່ອງ Khường Máy, mô tơ
ແນວ Neo Loại, chủng loại, thứ
ໜ້ອຍ Nọi Một ít, ít
ແພງ Phẻng Đắt
ຊອງ Xong Bao, gói
ທີ່ສຸດ Thì sút Nhiều nhất
ຫລາຍທີ່ສຸດ Lãi thì sút Nhiều nhất
ຖືກ Thức Rẻ
ອີກ Ít Thêm nữa

Phần 1: Hỏi về việc hút thuốc

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
A1 ເຈົ້າສູບຢາບໍ ? Chậu sup da bo? Bạn có hút thuốc không?
B1 ສູບຢູ່ແຕ່ ສູບໜ້ອຍ Sup dù tè sup nọi Tôi hút nhưng hút ít thôi
A2 ເຈົ້າສູບມື້ໜຶ່ງຈັກຊອງ? Chậu sup mự mừng chắc xong? Bạn hút một bữa mấy gói?
B2 ຂ້ອຍສູບມື້ໜຶ່ງສອງກອກ Khọi súp mự nừng sỏng coc Tôi hút một bữa 2 điếu

Phần 2: Đi mua thuốc chữa bệnh

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
A1 ເຈົ້າມິຢາແກ້ເຈັບຫົວບໍ ? Chậu mi da kẹ chếp hủa bo? Bạn có thuốc chữa đau đầu không?
B1 ເຈົ້າ, ແນວນີ້ເມັດໜຶ່ງລາຄາຫ້າ ຮ້ອຍ ກີບ Chậu, neo nị mết nừng la kha hạ họi kíp Vâng, loại này 5 trăm kíp 1 viên
A2 ແນວນີ້ດີທີ່ສຸດບໍ ? Neo nị đi thì sút bo? Loại này phải tốt nhất không?
B2 ບໍ່, ແນວດີທີ່ສຸດແພງ ກວ່ານີ້ Bò, neo đi thì sút phẻng còa nị Không, loại tốt nhất đắt hơn loại này.

Phần 3: Đi đổ dầu vào xe

 

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
A1 ໃສ່ນ້ຳມັນໃຫ້ ແດ່ Sày nặm măn hạy đè Hãy dùng dầu cho tốt
B1 ເອົາຈັກລິດ ? Au chắc lít? Lấy bao nhiêu lít?
A2 ໃສ່ເຕັມແລະເອົານ້ຳມັນເຄື່ອງອີກລິດ ໜຶ່ງ Sày têm lẻ au nặm măn khường ít lít nừng Đổ đầy và lấy dầu máy thêm 1 lít

Video của bài học