Bài 15: Sức khỏe

Tiếng Lào khi khám bệnh, mô tả tình trạng bệnh bằng tiếng Lào và nói chuyện cùng bác sĩ