Bài 15: Các vật dụng và thói quen ăn uống

Hội thoại về đi mua thức ăn, gọi bia khi vào quán nhậu hay là gọi cà phê.