Bài 14: Hỏi mượn đồ đạc

Bài 14: Hỏi mượn đồ đạc

Nói chuyện và thảo luận về chủ đề mượn đồ đạc bằng tiếng Lào, hỏi về chuyến đi xa hay làm công việc nào đó

Nói chuyện và thảo luận về chủ đề mượn đồ đạc, hỏi về chuyến đi xa hay làm công việc nào đó.

Từ vựng

 

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
ບອກ Bọk Nói
ບາງທີ Bang thi Có thể
ແດ່, ແນ່ Đè, nè Một vài, xin vui lòng
ອີ່ຫຼີ Ì lĩ Thật sao
ຢືມ Dim Mượn
ເກ່ງ Kềng Thông minh, giỏi
ເຂົ້າໃຈ Khậu chay Hiểu
ຄຶດ Khứt Suy nghĩ
ຂໍໂທດ Khỏ thôt Xin lỗi
ເກ໊າະ Lần nữa?
ອີກ Ík Thêm nữa
ມ່ວນ Mùn Vui
ເມື່ອຍ Mười Mệt
ແນ່ໃຈ Nè chay Chắc chắn
ຍາກ Nhạk Khó
ງ່າຍ Ngài Dễ
ທ່າແຂກ Thà Khẹk Tha Khek
ຖາມ Thảm Hỏi
ຮູ້ Hụ Biết

Phần 1: Hỏi về làm gì đó

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
A1 ຮຽນພາສາລາວຍາກບໍ່ ? Hiên pha sã Lào nhạc bò? Học tiếng Lào có khó không?
B1 ບໍ່, ບໍ່ຍາກດອກ  Bò, bò nhạc đoc Không, không khó đâu
A2 ອີ່ຫຼີບໍ ? Ì lí bo? Thật sao?
B2 ອີ່ຫຼີ, ແຕ່ເມື່ອຍຫຼາຍ Ì lí, từ mười lãi Thật, nhưng mệt lắm

Phần 2: Hỏi mượn đồ của ai đó

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
A1 ຂໍໂທດ, ເຈົ້າຖາມວ່າຫຍັງເກ໊າະ Khỏ thột, chậu thảm và nhẵng có? Xin lỗi, anh hỏi điều gì?
B1 ອຍຖາມວ່າ, ເຈົ້າມິສໍຍໍ່ ? Khọi thảm và, chậu mi sỏ nhò? Tôi hỏi là, bạn có bút chì không?
A2 ມີ, ເຊີນ Mi, xơn Tôi có, mời
B2 ຂອບໃຈ Khộp chay Cảm ơn
A3 ບໍ່ເປັນຫຍັງ Bò pên nhẵng Không có gì

Phần 3:  Hỏi đi đến nơi nào đó

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
A1 ລາວວ່າລາວຊິໄປໃສເກ໊າະ? Lao và lao xi phay sảy có? Anh ấy nói anh ấy sẽ đi đâu thế?
B1 ລາວບອກວ່າລາວຊິໄປທ່າແຂກ Lao bok và lao xi pay Thà Khek Anh ấy nói anh ấy sẽ đi Thà Khek.
A2 ລາວຊິໄປມື້ໃດເກ໊າະ ? Lao xi pay mự đảy có? Anh ấy sẽ đi hôm nào?
B2 ຂ້ອຍ ບໍ່ແນ່ໃຈ, ບາງທີລາວຊິ ໄປ ມື້ອື່ນ Khọi bò nè chay, bang thi lao xi pay mự ừn Tôi không chắc, có thể anh ấy sẽ đi vào ngày mai

Video bài học