Bài 13: Thứ trong tuần

Ngày, tháng, năm sẽ là chủ đề tiếp theo của loạt bài hội thoại, mời các bạn theo dõi. Phần từ vụng là các thứ trong tuần bằng tiếng Lào.