Bài 13: Thứ trong tuần

Bài 13: Thứ trong tuần

Ngày, tháng, năm sẽ là chủ đề tiếp theo của loạt bài hội thoại, mời các bạn theo dõi. Phần từ vụng là các thứ trong tuần bằng tiếng Lào.

Ngày, tháng, năm sẽ là chủ đề tiếp theo của loạt bài hội thoại, mời các bạn theo dõi. Phần từ vụng là các thứ trong tuần bằng tiếng Lào.

Từ vựng

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
ເຈັດສິບສີ່ Chết sip sì (thường đọc chếp) 74
ແປດສິບຫ້າ Pẹt síp hạ 85
ເກົ້າສິບຫົກ Cạu síp hốc (thường đọc hốp) 96
ຮ້ອຍ,  ຫນື່ງຮ້ອຍ Họi, nừng họi (thường đọc lọi) 100
ພັນ, ຫນື່ງພັນ Phăn, nừng phăn 1,000
ເພັງ Phêng Bài hát
ຟັງ Făng Nghe
ກັບ Cắp Với, và
ຂ່າວ Khàu Tin tức
ແລະ Lẽ
ເລື້ອຍ Lượi Thường
ເລື້ອຍໆ Lượi lượi Khá thường xuyên
ສ່ວນຫຼາຍ Sùn lãi Hầu hết
ຕາມທຳມະດາ Tam tham mả đa Thông thường
ແຕ່ Từ Từ (hoặc nhưng)
ທີ Thi Thứ tự
ໂທລະພາບ,  ໂທລະທັດ Thô lả pháp, thô lả thắt Ti vi
ເທົ່າໃດ, ທໍ່ໃດ Thàu đay, thò đay Bao nhiêu
ວັນ Văn Ngày trong tuần
ວັນອາທິດ Văn a thit Chủ nhật
ວັນຈັນ Văn chăn Thứ hai
ວັນອັງຄານ Văn ăn khan Thứ ba
ວັນພຸດ Văn phút Thứ tư
ວັນພະຫັດ Văn phả hắt Thứ năm
ວັນສຸກ Văn sút Thứ sáu
ວັນເສົາ Văn sảu Thứ bảy
ວິທະຍຸ Ví thả nhu Radio

Phần 1: Hỏi về thứ, ngày

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
A1 ມື້ນີ້ແມ່ນວັນຫຍັງ ? Mự nị mèn văn nhẵng? Hôm nay là thứ mấy?
B1 ມື້ນີ້ແມ່ນວັນ ພະຫັດ Mự nị mèn văn phả hắt Hôm nay là thứ năm
A2 ວັນທີເທົ່າໃດ ? Văn thi thàu đay? Ngày bao nhiêu?
B2 ວັນທີຊາວ Văn thi xao Ngày 20

Phần 2: Hỏi tháng – năm

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
A1 ເຈົ້າຊິໄປເດືອນໃດ ? Chậu xi pay đươn đảy? Bạn sẽ đi vào tháng mấy?
B1 ຂ້ອຍຊິໄປເດືອນແປດ Khọi xi pay đươn pet Tôi đi vào tháng 8
A2 ເຈົ້າຊິກັບມາປີໜ້າບໍ ? Chậu xi cắp ma pi nạ bo? Bạn có trở về vào sang năm không?
B2 ບໍ່, ຂ້ອຍຊິກັບມາປີນີ້ Bò, khọi xi cắp ma pi nị Không, tôi sẽ về trong năm này.

Phần 3: Hỏi về thói quen trong tuần

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
A1 ເຈົ້າເບິ່ງໂທລະພາບເລື່ອຍໆບໍ່ Chậu bờng thô lả pháp lượi lượi bo? Bạn có xem tivi thường xuyên không?
B1 ບໍ່, ຕາມທຳມະດາ ຂ້ອຍເບິ່ງແຕ່ ວັນເສົາ ກັບວັນອາທິດ Bò, tam thăm mả đa khọi bờng tè văn sảu cắp văn a thit. Không, thường tôi xem vào thứ 7 với chủ nhật.
A2 ເຈົ້າມັກເບິ່ງຫຍັງ ? Chậu mắc bờng nhẵng? Bạn thích xem gì?
B2 ສ່ວນຫຼາຍ ຂ້ອຍມັກເບິ່ງແຕ່ກິລາ Sùn lãi khọi mắc bờng tè kí la Hầu hết,tôi chỉ xem thể thao

Video bài học