Bài 13: Thời tiết

Bài học này sẽ cho chúng ta biết cách nói chuyện về thời tiết bằng câu hỏi, câu trả lời thế nào?

Bài học này sẽ cho chúng ta biết cách nói chuyện về thời tiết bằng câu hỏi, câu trả lời thế nào?

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
ມື້ນີ້ ອາ​ກາດ​ເປັນ​ແນວ​ໃດ? Mự nị a cat pên neo đảy? Hôm nay thời tiết thế nào?
ມື້ນີ້ ອາ​ກາດ​ດີຫຼາຍ. Mự nị a cat đi lãi Hôm nay thời tiết tốt lắm

Những từ vựng về trạng thái của thời tiết.

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
ຮ້ອນ Họn Nóng
ໜາວ Não Lạnh
ເຢັນ Dên Mát
ແດດ​ອອກ Đet ọt Nắng lên
ຟ້າ​ບົດ Phạ bốt Trời âm u, nhiều mây

Bây giờ chúng ta tiếp tục hỏi đáp về chủ đề thời tiết.
Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
ອາ​ກາດ​ຢູ່​ລາວ​ເປັນ​ແນວ​ໃດ? A cat dù Lao lên neo đảy? Thời tiết ở Lào thế nào?
ອາ​ກາ​ດ​ຢູ່​ລາວ​ຮ້ອນ A cat dù Lao họn Thời tiết ở Lào nóng
Mở rộng bài học, chúng ta qua phần nói chuyện và luyện tập các từ vựng ngược nghĩa.
Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
A1 ເຈົ້າ​ມັກ​ອາ​ກາດ​ຮ້ອນ​ບໍ? Chậu mắc a cat họn bo? Bạn có thích thời tiết nóng không?
B1 ມັກ / ບໍ່​ມັກ Mắc/ Bò mắc Thích/ Không thích
A2 ອາ​ກາດ​ຮ້ອນ​ບໍ? A cat họn bo? Thời tiết nóng không?
B2 ຮ້ອນ / ບໍ່​ຮ້ອນ. Họn/ Bò họn Nóng/ Không nóng
A3 ບ່ອນ​ພັກ​ເຈົ້າ​ງາມ​ບໍ? Bòn phắc chậu ngàm bo? Chỗ nghỉ của bạn đẹp không?
B3 ງາມ / ບໍ່​ງາມ. Ngàm/ Bò ngàm Đẹp/ Không đẹp

Chúng ta tiếp tục học các từ vựng trái nghĩa trong tiếng Lào.

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
ນ້ອຍ Nọi Nhỏ
ໃຫ​ຍ່ Nhày Lớn
ໜ້ອຍ Nọi Một ít
ຫຼາຍ Lãi Nhiều
ເບົາ Bao Nhẹ
ໜັກ Nắc Nặng
ງ່າຍ Ngài Dễ
ຍາກ Nhạc Khó
ແຂງ Khẻng Cứng
ບາງ Bang Mỏng
ໜາ Mả Mềm
ຕ່ຳ Tằm Thấp, ngắn
ສູງ Sủng Cao
ໜຸ່ມ Mùm Trẻ
ເ​ຖົ້າ Thàu Già
ໃໝ່ Mày Mới
ເກົ່າ Càu
ສັ້ນ Sặn Ngắn
ຍາວ Nhau Dài
ຊ້າ Xạ Chậm
ໄວ Vay Nhanh
ດີ Đi Tốt
ຊົ່ວ Xàu Xấu
ຖືກ Thức Rẻ
ແພງ Phẻng Đắt
ສະ​ອາດ Sả át Sạch
ເປື້ອນ Pượn Bẩn
ແຈ້ງ Chẹng Sáng
ມືດ Mưt Tối
ຂີ້​ຄ້ານ Khị khạn Lười
ດຸ​ໜັ່ນ Đu nằn siêng
ທຸກ Thúc nghèo
ຮັ່ງ Hằng Giàu
ງາມ Ngam Đẹp
ຂີ້​ຮ້າຍ Khị hại Xấu xí

Hội thoại so sánh thời tiết ở các khu vực.

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
A1 ອາ​ກາດ​ຢູ່​ລາວ​ຮ້ອນກວ່າ​ຢູ່​ຍີປຸ່ນ.

 

A cat dù Lao họn cùa dù Nhi-pùn Thời tiết ở Lào nóng hơn ở Nhật Bản
B1 ຫຼວງ​ພະ​ບາງ​ນ້ອຍກວ່າ​ວຽງ​ຈັນ. Luỗng-phả-bang nọi cùa Viêng-chăn Luangphabang nhỏ hơn Vientian
A2 ໃຜ​ງາມກວ່າ​ໝູ່? Phảy ngàm cùa mù? Ai là người đẹp nhất?
B2 ຜູ້ນີ້​ງາມກວ່າ​ໝູ່. Phụ nị ngàm cùa mù Người này đẹp nhất
A3 ອັນ​ໃດ​ດີ​ທີ່​ສຸດ? Ăn đảy đi thì sút? Cái nào tốt nhất?
B3 ອັນ​ນີ້​ດີ​ທີ່​ສຸດ. Ăn nị đi thì sút Cái này tốt nhất

 

Attachments1

  • ອາກາດ
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
error: