Bài 12: Hỏi đường và chỉ đường

Bài hội thoại này chúng ta tìm hiểu các từ ngữ về địa điểm để thực hành hỏi và chỉ đường đi đến đâu đó bằng tiếng Lào.