Bài 12: Hỏi đường và chỉ đường

Bài 12: Hỏi đường và chỉ đường

Bài hội thoại này chúng ta tìm hiểu các từ ngữ về địa điểm để thực hành hỏi và chỉ đường đi đến đâu đó bằng tiếng Lào.

Bài hội thoại này chúng ta tìm hiểu các từ ngữ về địa điểm để thực hành hỏi và chỉ đường đi đến đâu đó bằng tiếng Lào.

Từ vựng

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
ບ່ອນ Bòn Chỗ, nơi
ຮ້ານ Hạn Quán, cửa hàng
ຮ້ານອາຫານ Hạn a hản Quán ăn
ຮ້ານຕັດເຄື່ອງ Hạn tắt khường Tiệm may đồ
ຮ້ານຕັດຜົມ Hạn tắt phổm Tiệm cắt tóc
ຮ້ານຂາຍຢາ Hạn khải da Tiệm bán thuốc
ຮ້ານຖ່າຍຮູບ Hạn thày húp Tiệm chụp hình
ໂຮງແຮມລ້ານຊ້າງ Hông hem lạn xạng Khách sạng Lane Xang
ໄກ Cay Xa
ໃກ້ Cạy Gần
ຂ້າງ Khạng Bên cạnh
ຂວາ Khỏa Bên phải
ແລ້ວ Lẹo Rồi
ລ້ຽວ Liệc Trở lại, trở về
ໜ້າ Nạ Phía trước
ພີ້ Phị Đằng này
ພຸ້ນ Phụn Đằng kia
ຊ້າຍ Xại Bên trái
ຊື່, ຊື່ໆ Xừ, xừ xừ Đi thẳng
ຖະໜົນ Thả nổm Đường, đại lộ
ສາມແສນໄທ Xảm xẻn thay Đường Samsenethai
ເສດຖາທິລາດ Sết thả thi lat Đường Sethathilat
ນ້ຳພຸ Nậm phu Đài phun nước
ທາງ’ Thang Đường
ທາງຫຼັງa’ Thang lẵng Đường phía sau
ທາງໜ້າ Thang nạ Đường phía trước

Phần 1: Hỏi đường đi đến đâu đó

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
A1 ໄປຮ້ານຊັກເຄື່ອງໄປທາງໃດ ? Pay hạn xắt khường pay thang đảy? Đi đến tiệm may đồ là đi đường nào?
B1 ຍ່າງໄປຊື້ Nhàng pay xự Đi thẳng phía trước
A2 ຢູ່ໄກບໍ່ ? Dù cay bò? Ở xa không?
B2 ບໍ່, ຢູ່ໃກ້ໆນີ້ Bò, dù cạy cạy nị Không, ở gần chỗ này

Phần 2: Hỏi đường đi – chỉ đường

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
A1 ໄປໂຮງແຮມລ້ານຊ້າງ ໄປທາງໃດ ? Pay hông hem Lạn Xạng pay thang đảy? Đi khách sạn Lạn Xạng đi đường nào?
B1 ໄປຊື້ໆ ແລ້ວລ້ຽວຂວາ Pay xự xự lẹo liệu khỏa Đi thẳng rồi rẽ phải
A2 ລ້ຽວຢູ່ໃສ ? Liệu dù sảy? Rẽ ở chỗ nào?
B2 ລ້ຽວຢູ່ນ້ຳພຸ Liệu dù nặm phu Rẽ ở đài phun nước

Phần 3: Hỏi địa điểm

 

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
A1 ເຮືອນເຈົ້າຢູ່ໃສ ? Hươn chậu dù sảy? Nhà bạn ở đâu?
B1 ຢູ່ໜ້າຕະຫຼາດເຊົ້າ Dù nạ tả lạt xạu Ở trước chợ mai
A2 ຢູ່ບ່ອນໃດ ? Dù bòn đảy? Đó là chỗ nào?
B2 ຢູ່ຂ້າງຮ້ານຂາຍຢາ Dù khạng hạn khải da Ở bên cạnh tiệm bán thuốc

Video của bài học: