Bài 11: Mất bao lâu để làm việc gì

Bài 11: Mất bao lâu để làm việc gì

Sau khi làm quen với các từ vựng về số đếm trong tiếng Lào, bạn sẽ đến với các câu hỏi mất thời gian bao lâu cho việc gì đó.

Sau khi làm quen với các từ vựng về số đếm trong tiếng Lào, bạn sẽ đến với các câu hỏi mất thời gian bao lâu cho việc gì đó.

Từ vựng

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
ສິບສາມ Síp sảm 13
ສິບສີ່ Síp sì 14
ສິບຫ້າ Síp hạ 15
ສິບຫົກ Síp hốc (hốp) 16
ສິບເຈັດ Síp chết 17
ສິບແປດ Síp pẹt 18
ສິບເກົ້າ Síp cạu 19
ຊາວ Xao 20
ຊາວເອັດ Xao ết 21
ສາມສິບ Sảm síp 30
ສີ່ສິບເອັດ Sì síp ết 41
ຫ້າສິບສອງ Hạ síp sỏng 52
ຫົກສິບສາມ Hốp síp sảm 63
ອາຍຸ A nhu Tuổi
ໄດ້ Đạy Được, lấy
ຫົວໜ້າ Hủa nạ Ông chủ, sếp
ອີກ Íc Thêm nữa
ນາທີ Na thi Phút
ປະມານ Pả man Khoảng (ước chừng)
ເຄິ່ງ Khầng Nửa (1 nửa)
ເວລາ Vê la Thời gian
ປານໃດ Pan đảy Chừng nào, bao lâu
ຊົ່ວໂມງ  Xùa mông Giờ
ທ່າງ່ອນ Thà Ngòn ThaNgon

Phần 1: Hỏi về bao lâu để làm việc gì

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
A1 ພວກເຈົ້າຮຽນໄດ້ດົນປານໃດແລ້ວ ? Phuộc chậu hiên đạy đôn pan đảy lẹo? Các bạn học được bao lâu rồi?
B1 ເຮົາຮຽນໄດ້ສາມອາທິດແລ້ວ Hau hiên đạy sảm a thít lẹo Chúng tôi học được 3 tuần rồi
A2 ພວກເຈົ້າຊິຮຽນອີກດົນປານໃດ? Phuộc chậu hiên ít đôn pan đảy? Các bạn sẽ học trong bao lâu?
B2 ເຮົາຊິຮຽນອີກເກົ້າເດືອນ Hau xi hiên ít cạu đươn. Chúng tôi sẽ học trong 9 tháng nữa

Phần 2: Hỏi và trả lời về tuổi

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
A1 ອາຍຸເຈົ້າໄດ້ຈັກປີແລ້ວ ? A nhu chậu đạy chắc pi lẹo? Bạn bao nhiêu tuổi rồi?
B1 ຂ້ອຍໄດ້ຊາວຫ້າປີແລ້ວ Khọi đạy xao hạ pi lẹo Tôi 25 tuổi rồi
A2 ຫົວໜ້າເດ໋ ? Hủa nạ đề? Còn sếp của bạn?
B2 ລາວໄດ້ສີ່ສິບປີ Lao đạy xì síp pi Ông ấy được 40 tuổi

Phần 3: Mất bao lâu để đi đâu đó

 

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
A1 ຂັບລົດໄປເດີ່ນບິນ ? Khắp lốt pay đờn bín xạy vê la chắc na thi? Lái xe đi sân bay hết mấy phút?
B1 ໃຊ້ເວລາຊາວນາທີ Xạy vê la xao na thi Mất khoản 20 phút
A2 ໄປທ່າງ່ອນໃຊ້ເວລາດົນປານໃດ? Pay Thà Ngòn xạy vê la đon pan đảy? Mất bao lâu để đi Tha-Ngon ?
B2 ໃຊ້ເວລາປະມານເຄີ່ງຊົ່ວໂມງ Xạy vê la pả man khần xùa mông Khoảng 30 phút

Video của bài học