Bài 11: Mất bao lâu để làm việc gì

Sau khi làm quen với các từ vựng về số đếm trong tiếng Lào, bạn sẽ đến với các câu hỏi mất thời gian bao lâu cho việc gì đó.