Bài 1: Các phụ âm trong tiếng Lào

Bảng chữ cái tiếng Lào dịch sang tiếng Việt như thế nào? Chúng ta cùng theo dõi bài học về phụ âm tiếng Lào.