Từ điển Magis Dictionary

Các bạn tải từ điển Việt – Lào – Việt tại các link sau:

– Link 1 (Google Drive): http://bit.ly/2NE0qxy

– Link 2 (Box.com): http://bit.ly/2Nz8P5s

– Link dự phòng: https://1drv.ms/u/s!Ak6YYR_80t7Avle3lqJCY0S9RcMk

Phần mềm có thể hoạt động trên Windows 10 64bit.