Hướng dẫn tra từ điển Lào – Việt

Từ điển Lào – Việt là tài liệu quan trọng để học tập cũng như nghiên cứu tiếng Lào, tuy nhiên do không sắp xếp chữ la tinh như với tiếng Anh nên sẽ gây khó khăn nhất định cho những người mới. Chúng ta hãy cùng theo dõi trích đoạn hướng dẫn tra từ điển trong tuyển tập Từ điển Lào – Việt của bác sĩ Trần Kim Lân

1 Tháng Tư, 2020