Giáo trình tự học tiếng Lào cấp tốc

Ebook tự học tiếng Lào cấp tốc giúp các bạn tiếp cận nhanh nhất với tiếng Lào chủ yếu qua giao tiếp, sách này cũng có dạy căn bản về chữ Lào. Đây là tài liệu bổ ích để bắt đầu học tiếng Lào hiệu quả.

Link download ebook Tự học tiếng Lào cấp tốc: https://1drv.ms/b/s!Ak6YYR_80t7AwRgF-qLOaf0RsCZc

error: