Ebook Tự học tiếng Lào cấp tốc

Đây là tài liệu Tự học tiếng Lào cấp tốc của tác giả Sỉviêngkhẹc Connivông, được Ngô Gia Linh chuyển sang bảng mềm và có chỉnh lý lại.

Nội dung của sách rất phù hợp cho người mới bắt đầu học tiếng Lào kể cả chính thống lẫn học tiếng Lào bồi vì cung cấp chi tiết các bài học về chữ Lào căn bản, từ vựng cũng như mẫu câu giao tiếp rất thiết thực.

4 Tháng Ba, 2020