[Đọc hiểu] Bài 5: ທອມກັບການສອນຢູ່ມ.ຊ

Bài luyện nghe tiếng Lào nói về quan hệ giữa thầy Thom và các sinh viên trong lớp ở trường đại học quốc gia

Các bạn thân mến, khác với các bài học khác những bài luyện nghe và đọc hiểu sẽ không được dịch mà chỉ cung cấp cho các bạn phần dịch từ vựng.

Mỗi bài học này gồm 03 phần: luyện nghe, từ vựng và trả lời câu hỏi, các bạn cố gắng bổ sung từ vựng chưa thuộc để tự trả lời.

ບົດ​ທີ 5 ທອມ​ແລະ​ນັກ​ຮຽນ​ຂອງ​ລາວ – Bài 5: Thom và sinh viên của anh ấy

ດຽວນີ້ ທອມ​ຂື້ນ​ສອນ​ທຸກໆ​ມື້ ແຕ່​ວັນ​ຈັນ​ຮອດ​ວັນ​ສຸກ ເພາະ​ວ່າ​ຄູຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ໄດ້​ກັບ​ບ້ານ​ຂອງ​ລາວ​ແລ້ວ. ທອ​ມ​ຄິດ​ວ່າ ການ​ສອນນັ້ນ​ມັນ​ບໍ່​ງ່າຍເລີຍ. ​ເພາະ​ຕ້ອງຄຳນຶງວ່າ ຈະ​ສອນ​ແບບ​ໃດ​ນັກ​ຮຽນ​ຈຶ່ງຊິ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ງ່າຍກວ່າ​ກັນ. ແລະ​ເມື່ອ​ເວ​ລາ​ສອ​ບ​ເສັງ​ນັກ​ຮຽນ​ກໍ​ສາ​ມາດ​ເສັງ​ຜ່ານ​ໄດ້. ໃນ​ຫ້ອງ​ຮຽນ​ຫ້ອງ​ໜຶ່ງ​ກໍ​ມີ​ທັງ​ນັກ​ຮຽນ​ທີ່​ຮຽນ​ເກັ່ງ​ແລະ​ນັກ​ຮຽນ​ທີ່​ຮຽນ​ອ່ອນ​ຢູ່​ນຳ​ກັນ. ສະ​ນັ້ນ ບາງ​ຄົນ​ກໍ​ຈະ​ເສັງ​ປະ​ຈຳ​ເດືອນ​ໄດ້ຄະ​ແນນ​ສູງ ສ່ວນ​ບາງ​ຄົນ​ກໍ​ຈະ​ເສັງ​ໄດ້​ຄະ​ແນນ​ຕ່ຳ. ເຖິງ​ຈັ່ງ​ໄດ​ກໍ​ຕ່ຳ ເມື່ອ​ເລີ່ມ​ສອນ​ດົນ​ແລ້ວ ທອມ​ກໍ​ຮູ້​ໄດ້​ວ່າ ຜູ້​ໃດ​ແດ່​ຕັ້ງ​ໃຈ​ຮຽນ ແລະ​ຜູ້​ໃດ​ແດ່​ຂີ້​ຄ້ານ​ຮຽນ. ສະ​ນັ້ນ ທອມ​ກໍ​ສາ​ມາດ​ສອນ​ໃຫ້​ນັກ​ຮຽນ​ທຸກ​ຄົນເຂົ້າ​ໃຈ​ບົດ​ຮຽ​ນ​ທີ່​ລາວ​ສອນ.

ຄຳ​ສັບ – Từ vựng

Tiếng Lào Tiếng Việt
ແຕ່…ຮອດ từ … đến
ຄຳ​ນຶງ nghĩ đến, cân nhắc
ຈຶ່ງ vì vậy
ງ່າຍກວ່າ​ກັນ dễ dàng hơn
ເສັງ​ຜ່​າ​ນ đạt kỳ kiểm tra
ຮຽນ​ເກັ່ງ học tốt
ຮຽນ​ອ່ອນ học không tốt
ສະ​ນັ້ນ…ຈຶ່ງ vì thế
ຢູ່​ນຳ​ກັນ ở cùng nhau
ເສັງ​ປະ​ຈຳ​ເດືອນ bài kiểm tra tháng
ຄະ​ແນນ​ສູງ điểm cao
ຄະ​ແນນ​ຕ່ຳ điểm thấp
ເຖິງ​ຈັ່ງ​ໃດ​ກໍ່​ຕາມ tuy nhiên
ກໍ​ຮູ້​ໄດ້​ວ່າ biết rằng
ຕັ້ງ​ໃຈ chú ý, chăm chú
ຂີ້​ຄ້ານ lười nhác

ຄຳ​ຖາມ – Câu hỏi

  1. ທອ​ມ​ຄິອ​ວາ​ການ​ສອນ​ເປັນ​ແນວ​ໃດ?
  2. ໃນ​ຫ້ອງ​ຮຽນ​ຂອງ​ທ​ອມ​ມີ​ນັກ​ຮຽນ​ແບບ​ໃດ​ແດ່?
  3. ຖ້າ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ອາ​ຈານ ເຈົ້າ​ຊິ​ຄິດ​ຄຳ​ນຶງ​ຄື​ທອມ​ບໍ? ເປັນ​ຫ​ຍັງ?
  4. ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ​ການ​ເປັນ​ອາ​ຈາ​ນ​ດີ​ບໍ? ດີ​ແບບ​ໃດ?

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
error: