[Đọc hiểu] Bài 1: ຊີວິດຂອງທອມຢູ່ປະເທດລາວ

Bài đọc hiểu và luyện nghe số 1, nói về cuộc sống của một người tên Thom tại Lào

[Đọc hiểu] Bài 1: ຊີວິດຂອງທອມຢູ່ປະເທດລາວ

Các bạn thân mến, khác với các bài học khác những bài luyện nghe và đọc hiểu sẽ không được dịch mà chỉ cung cấp cho các bạn phần dịch từ vựng.

Mỗi bài học này gồm 03 phần: luyện nghe, từ vựng và trả lời câu hỏi, các bạn cố gắng bổ sung từ vựng chưa thuộc để tự trả lời các câu hỏi đó. Chúc các bạn học tốt.

 

ໜ້າ​ທີ1

ບົດ​ຮຽນ​ທີ1 (Lesson 1): ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ທ​ອມ​ຢູ່​ປະ​ເທດ​ລາວ

(Cuộc sống của Thom tại Lào)

ທອມ​ເປັນ​ຄົນ​ກາ​ນາ​ດາ. ລາວ​ມາ​ຢູ່​ປະ​ເທດ​ລາ​ວ​ໄດ້​ສາມ​ເດືອນ​ແລ້ວ. ຕອນ​ລາວ​ມາ​ຢູ່​ໃໝ່ໆ, ລາວ​ພັກ​ຢູ່​ເຮືອນ​ພັກຊົ່ວ​ຄາວເພື່ອ​ຈະ​ມີ​ເວ​ລາ​ຊອກ​ຫາ​ບ້ານ​ເຊົ່າ. ລາວ​ຄິດ​ຢາກຈະ​ຢູ່​ກັບ​ຄອບ​ຄົວ​ຄົນ​ລາວ ເພາະ​ລາວ​ຢາກ​ຈະ​ມີ​ໂອ​ກາດ​ເວົ້າ​ພາ​ສາ​ລາວແລະ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຊີ​ວິດ​ປະຈຳວັນຂອງ​ຄົນ​ລາວ​ວ່າ​ເປັນ​ແນວ​ໃດ? ສຸດ​ທ້າຍ​ລາວກໍ່​ໄດ້​ຍ້າຍ​ເຂົ້າ​ໄປ​ຢູ່ກັບ​ຄອບ​ຄົວ​ໜຶ່ງທີ່​ມີ​ລູກ​ສາມ​ຄົນ ຊາຍ​ໜຶ່ງ​ຄົນ​ແລະ​ຍິງ​ສອງ​ຄົນ, ຫຼານ​ສາວ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ຈາກ​ແຂວງ​ຈຳປາ​ສັກ ກໍມາ​ຢູ່​ນຳເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ເຮັດ​ວຽກ​ໃນ​ເຮືອນແລະ​ຮຽນ​ໜັງ​ສື​ຕອນ​ແລງ. ເດັກ​ນ້ອຍ​ສອງ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ໂຮງ​ຮຽນ​ແລ້ວແຕ່​ສູກ​ຜູ້​ທີ​ສາ​ມ​ອາ​ຍຸ​ຫາກໍ່​ໄດ້​ສອງ​ປີ. ພໍ່​ແມ່ທັງ​ສອງ​ຄົນ​ໄປ​ເຮັດ​ວຽກ. ແມ່​ເຖົ້າ​ກໍ​ເລີຍ​ເບິ່ງຫຼານ​ຜູ້​ນ້ອຍ​ຢູ່​ເຮືອນ. ພໍ່​ເຮັດ​ວຽກ​ນຳ​ລັດ ແລະ​ສ່ວນ​ແມ່​ລາວ​ຂາ​ຍ​ເຄື່ອງ​ຢູ່​ຕະຫຼາດ. ສະຫຼຸດບແລ້ວ​ຢູ່​ເຮືອນ​ຂອງ​ເຈົ້າລວມ​ທັງ​ໜົດ​ມີ​ແປດ​ຄົນ.

ຄຳ​ສັບ – Từ vựng

Tiếng Lào Tiếng Việt
ປະສົບການໃໝ່ໆ kinh nghiệm mới
ມັກ / ມັກຈະ thích
ຍົກຕົວຢ່າງ cho một ví dụ
ໝູ່ຄູ່ bạn bè
ຊີວິດ cuộc sống
ຕອນ khi nào, trong khi
ຊົ່ວຄາວ tạm thời, lâm thời
ຊອກຫາ tìm kiếm
ເຊົ່າ mượn
ໂອກາດ cơ hội
ຊີວິດປະຈຳວັນ cuộc sống hằng ngày
ສຸດທ້າຍ hoàn thành
ຍ້າຍເຂົ້າໄປຢູ່ di chuyển đến
ເພື່ອ để, làm giúp gì đó
ຮຽນໜັງສື học
ຫາກໍໄດ້ vừa mới
ທັງສອງ cả hai
ສ່ວນ một phần
ສະຫຼຸບແລ້ວ kết luận
ກໍເລີຍ vì thế
ເປັນຍັງຈຶ່ງ tại sao đó là…
ລັດ / ລັດຖະບານ nhà nước/  chính phủ
ເລື່ອງ câu chuyện
ແນວໃດ như thế nào

ຄຳ​ຖາມ – Câu hỏi

  1. ເປັນ​ຫ​ຍັງ​ທອມ​ຈຶ່ງ​ຄິດ​ຢາກ​ໄປ​ຢູ່​ກັບ​ຄົນ​ລາວ?
  2. ຈາກ​ເລື່ອງນີ້, ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ​ຄອບ​ຄົວ​ເຈົ້າ​ທີ່​ຢູ່​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ເຈົ້າແລະ​ຄອບ​ຄົວ​ຢູ່​ລາວ​ຕ່າງ​ກັນ​ແນວ​ໃດ?
  3. ຕອນ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ເດັກ​ນ້ອຍ​, ພໍ່​ແມ່​ຂອງ​ເຈົ້າ​ເຮັດ​ວຽກ​ທັງ​ສອງ​ຄົນ​ບໍ? ເຮັດ​ຫ​ຍັງ?
  4. ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ​ທັງ​ພໍ່​ແລະ​ແມ່​ເຮັດ​ວຽກ​ມັນ​ດີ​ແນວ​ໃດ​ແລະ​ຍາກ​ແນວ​ໃດ?
  5. ເປັນ​ຫ​ຍັງຫຼານ​ສາວ​ຈຶ່ງ​ມາ​ຢູ່​ນຳ?
  6. ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ຂາຍ​ເຄື່ອງ​ຢູ່​ຕະຫຼາດ​ດີ​ແນວ​ໃດ ແລະ​ເປັນ​ອາ​ຈານ​ດີ ດີ​ແນວ​ໃດ?

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
error: