Bài 12: Tuổi tác và gia đình

Cách hỏi về tuổi tác, tình trạng hôn nhân và gia đình của một người trong tiếng Lào.
Cách hỏi về tuổi tác, tình trạng hôn nhân và gia đình của một người trong tiếng Lào.
Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
ເຈົ້າ​ອາ​ຍຸ​ຈັກ​ປີ? Chậu a nhu chắc pi? Bạn bao nhiêu tuổi?
ຂ້ອຍ​ອາ​ຍຸ​ຊາວ​ຫ້າ​ປີ. Khọi a nhu xao hạ pi Tôi 25 tuổi
ເຈົ້າ​ສ້າງ​ຄອບ​ຄົວ​ແລ້ວ​ບໍ? Chậu sạng khop khua lẹo bo? Bạn đã lập gia đình chưa?
ຂ້ອຍ​ສ້າງ​ຄອບ​ຄົວ​ແລ້ວ

/ ຂ້ອ​ຍ​ຍັງ​ເປັນ​ໂສດ.

Khọi sạng khop khua lẹo/ khọi nhăng pên sôt Tôi đã lập gia đình rồi/ Tôi vẫn chưa lập gia đình
ເຈົ້າ​ມີ​ອ້າຍ​ເອື້ອຍ​ນ້ອງ​ຈັກ​ຄົນ? Chậu mi ại ượi nọng chắc khôn? Bạn có mấy người anh chị em?
ຂ້ອຍ​ມີ​ອ້ານ​ໜຶ່ງ​ຄົນແລະ​ນ້ອງ​ສາວ​ໜຶ່ງ​ຄົນ. Khọi mi ại nừng khôn lẽ nọng sảo nừng khôn Tôi có một người anh và một người em gái
ໃນ​ຄອບ​ຄົວ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ມີ​ທັງ​ໝົດ​ຈັກ​ຄົນ? Nay khop khua khỏng chậu mi thăng môt chắc khôn? Trong gia đình bạn có mấy người?
ໃນ​ຄອບ​ຄົວ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ມີ​ທັງ​ໝົດ​ຫ້າ​ຄົນ. Nay khop khua khỏng khọi mi thăng mốt hạ khôn Trong gia đình của tôi có tất cả 5 người
ມີ​ໃຜແດ່? Mi phảy đè? Có những ai?
ມີ​ພໍ່, ແມ່, ເອື້ອຍ, ນ້ອ​ງ​ຊາຍ ແລະ​ຂ້ອຍ. Mi phò, mè, ượi, nọng xai lẽ khọi Có ba, mẹ, chị, em trai và tôi
Còn đây là từ vựng về các thành viên gia đình, họ hàng.
Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
ພໍ່ Phò Ba
ແມ່ Mẹ
ພໍ່​ເຖົ້າ Phò thạu Ông nội
ແມ່​ເຖົ້າ Mè thạu Bà nội
ອ້າຍ Ại Anh
ເອື້ອຍ Ượi Chị
ນ້ອງ​ຊາຍ Nọng xai Em trai
ນ້ອງ​ສາວ Nọng sảo Em gái
ລູກ Luc Con
ລູກ​ຊາຍ Luc sai Con trai
ລູກ​ສາວ Luc sảo Con gái

 

Attachments1

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
error: